Back

ANUNŢ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Forajul şi exploaatrea sondei 402 Socu” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Jupâneşti, sat Vierşani, titular S.C. OMV PETROM S.A. –ASSET 2 OLTENIA

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. –ASSET 2 OLTENIA din municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 3, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de interenet : www.apmgj.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primăriei Jupâneşti, în data de  10.01.2011 , începând cu orele 1600.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, până la data de 09.01.2011.