Back

ANUNŢ PUBLIC

S.C. CRESCENDO S.R.L.anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUDAmenajare subzonă mixtă – recreere , sport şi agrementinsula râului Jiu,în municipiul Tg.Jiu , strada Bicaz , fn ,  judeţul Gorj.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .