Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (autoritatea competentă pentru protecţia mediului

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul MODERNIZARE STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV, propus a fi amplasat în: mun. Motru, sat Roşiuţa, DN 67,  titular S.C. CEZ DISTRIBUŢIE SA prin SC ROMPROIECT ELECTRO SRL

       Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 09.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro

       Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  10.02.2011