Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul MONTARE STAŢIE GPL PE PLATFORMĂ BETONATĂ CU ZID ANTIFOC ŞI CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, propus a fi amplasat în oraş Rovinari , str. Energeticianului , titular S.C. MIHSUTRANS S.R.L.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 09.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  08.12.2010