Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE PRODUSE PETROLIERE

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectulCONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE PRODUSE PETROLIERE , propus a fi amplasat în comuna Bengeşti Ciocadia , sat Bengeşti , titular S.C. GASFIVAL S.R.L. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 09.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  07.10.2010 .