Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare DESFIINŢARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul DESFIINŢARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE , propus a fi amplasat în municipiul Tg.Jiu , strada Ecaterina Teodoroiu , titular S.C. OMV PETROM S.A.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 09.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  13.10.2010