Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare DESFIINŢARE GRUP 1 ALUNU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul DESFIINŢARE GRUP 1 ALUNU , propus a fi amplasat în  com. Roşia de Amaradia, jud. Gorj, titular SNGN ROMGAZ MEDIAŞ – SUCURSALA TG-MUREŞ – SP OLTENIA.

 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu , în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmgj.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.10.2010.