Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Exploatare agregate minerale – Nisipuri şi pietrişuri

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul ,,Exploatare agregate minerale – Nisipuri şi pietrişuri,, propus a fi amplasat în comuna Runcu, sat Răchiţi, pe râul Sohodol, judetul Gorj,, titular SC MONA SRL din municipiul Tg-jiu, str. Lotrului, nr. 10, judeţul Gorj, .

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmgj.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.10.2010