Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Forajul şi echiparea sondei 51 RĂDINEŞTI

Agenţia  pentru protecţia mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi  de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „ Forajul şi echiparea sondei 51 RĂDINEŞTI ” , propus a fi amplasat în comuna Albeni, extravilan , judeţul Gorj,titular S.C. OMV PETROM. S.A. –ASSET II OLTENIA 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din ..mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de. 07.10.2010
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj,  precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmgj.ro, pâna la data de 12.10.2010 .