Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare SC LIDL ROMÂNIA SCS

APM GORJanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  ”CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL, ANEXE, AMENAJARE CURTE, ACCESE, ÎMPREJMUIRE, SEMNALISTICĂ, RACORDURI TEHNICO-EDILITARE”, propus a fi amplasat în: mun. Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.111, jud Gorj,  titular  SC LIDL ROMÂNIA SCS.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din mun. Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apm.ro

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.09.2010