Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Defrişarea vegetaţiei

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa de 6,8009 ha cu scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional necesară pentru Extinderea Carierei de Exploatare a lignitului Jilţ Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei  Mătăsari, titular S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.- DIRECTIA MINIERĂ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj str. Unirii nr. 76 Târgu-Jiu, şi la sediul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.- DIRECTIA MINIERĂ, în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj