Back

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

Agenţia  pentru protecţia mediului Gorjanunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Forajul şi echiparea sondei nr. 51 Rădineşti “ , amplasat în comuna Logreşti, sat Colţeşti, extravilan, judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM SA

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţia  pentru protecţia mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.01.2011