Back

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Defrişarea vegetaţiei forestiere de pe suprafaţa de 5,6065 ha cu scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional pentru extinderea carierei de exploatare a lignitului Jilţ Sud ” amplasat în comuna Mătăsari.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru protecţia mediuluiGorj, strada Unirii , nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro .

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu , până la data de 12.01.2011.

 

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Defrişarea vegetaţiei forestiere de pe suprafaţa de 6,8009 ha cu scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional pentru extinderea carierei de exploatare a lignitului Jilţ Nord ” amplasat în comuna Mătăsari.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru protecţia mediuluiGorj, strada Unirii , nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro .

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu , până la data de 12.01.2011.