Back

Modernizarestatie de transformare 110/20kV Valea Mare si Caciuc S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A.

APM GORJanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectele: „MODERNIZARE STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20KV VALEA MARE” şi „MODERNIZARE STAŢIE DE TRANSFORMARE 110/20KV CAUCIUC”, propuse a fi amplasate în jud. Gorj, com. Padeş, sat Cloşani, pct. Valea Mare, respectiv mun. Tg-Jiu, str. Ciocârlău, FN, titular  SC CEZ DISTRIBUŢIE SA prin SC ROMPROIECT SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din mun Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.09.2010