Back

CONSTRUIRE SMART CITY – CARPORT SOLAR MODULAR , 5 LOCURI ÎN PARCAREA DIN ZONA BLOCULUI IE1, titular ORAȘ ROVINARI

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul CONSTRUIRE SMART CITY – CARPORT SOLAR MODULAR , 5 LOCURI ÎN PARCAREA DIN ZONA BLOCULUI IE1 , propus a fi amplasat  în oraș Rovinari , Jud. Gorj, județul Gorj , titular ORAȘ ROVINARI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de  17.04.2021 .

Data afișării anuntului pe site :  07.04.2020.