Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare CONSTRUIRE SAT DE VACANŢĂ , ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BAZIN ETANŞ VIDANJABIL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectulCONSTRUIRE SAT DE VACANŢĂ , ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI BAZIN ETANŞ VIDANJABIL , propus a fi amplasat în comuna Runcu , sat Runcu , titular S.C. A&B 13S.R.L. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 09.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  14.10.2010 .