DATE DE CONTACT APM GORJ

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ

Adresa: Str. Unirii nr. 76, Tg. Jiu

Judetul Gorj, CP 210143

Telefon: 0253.215384

Fax:        0253.212892

E-mail: office[@]apmgj.anpm.ro

Web site: http://apmgj.anpm.ro

 

Program functionare Birou Relatii cu publicul:

Luni - Joi: 8.00 - 16.30

Vineri: 8.00 - 14.00

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE FACE LA APM GORJ  IN CONTUL:  

RO31TREZ3365032XXX002006 DESCHIS LA TREZORERIA TG-JIU

CUI: 4448180

 

 

Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj:

 • Director Executiv- Nicolae GIORGI                

Miercuri, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Şef serviciul Monitorizare şi Laboratoare, Liliana CRAC

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Şef serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Ina BLIDEA

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 • Şef serviciul Caliatea Factorilor de Mediu 

Marţi, intervalul orar 10:00 – 12:00

Adrese de e-mail ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului GORJ:

Director Executiv:

           NIcolae Giorgi: director.executiv[@]apmgj.anpm.ro

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei:

 • relatii.publice[@]apmgj.anpm.ro
 • it[@]apmgj.anpm.ro 

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii:

 • reglementari[@]apmgj.anpm.ro
 • controlul.conformarii[@]apmgj.anpm.ro

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare:

 • monitorizare[@]apmgj.anpm.ro
 • baze_de_date[@]apmgj.anpm.ro
 • laborator[@]apmgj.anpm.ro

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:

 • arii.protejate[@]apmgj.anpm.ro
 • deseuri[@]apmgj.anpm.ro

Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane:

 • buget.finante[@]apmgj.anpm.ro
 • juridic.resurse_umane[@]apmgj.anpm.ro