Back

Anunţ public privind solicitarea AIM (Ferma avicolă nr. 3 – Târgu Jiu – SC AVIROM PLUS SRL

A.P.M. GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu de către SC AVIROM PLUS SRL pentru activitatea de creștere păsări – Ferma nr. 3, activitate care intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1 - 6.6. a) Creșterea intensivă a păsărilor de curte cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte și  care se desfășoară în municipiul Târgu Jiu, strada Mărgăritarului, județul Gorj.

 

Informaţiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Gorj, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri între orele 9,00 – 14,00, sau în documentele de mai jos:

-Formular de solicitare

-Raport de amplasament   

http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documentatii-procedura-autorizare

 

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul APM Gorj, sau electronic la adresa de e-mail: office@apmgj.anpm.ro, tel. 0253-21.53.84, fax: 0253-21.28.92.