Program functionare Birou  - PRIMIRI DOCUMENTATII:

Luni - Joi: 9.00- 14.00

Vineri: 9.00 - 12.00

 

 

Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015 in ANPM – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie a beneficiarului. Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, ANPM a implementat în anul 2021 un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!

 

 

Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

ANUNȚ IMPORTANT!

 

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

Anunt!

    Autorizatia de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care titularul acesteia obtine viza anuala. Termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale este de maximum  90 zile si de minimum 60 zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia.

VIZA ANUALA

       A FOST APROBATĂ PROCEDURA PRIVIND VIZA ANUALA pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu. În data de 11 iunie 2020 s-a aprobat Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 495.Conform art. 4 al Ordinului nr. 1150/11.06.2020, actul normativ va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare. Ordin MMAP nr. 1150/27.05.2020 Procedura aplicare viza anuala

Anexa 1-OM1150- solicitare

Anexa 2-OM1150- declaratie

copie autorizatie mediu

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE FACE IN CONTUL:RO31TREZ3365032XXX002006, DESCHIS LA TREZORERIA TG-JIU, CIF: 4448180

Pentru vizualizarea informaţiilor anterioare datei de 27 Octombrie 2014, vă rugăm accesaţi pagina:
http://apmgj-old.anpm.ro

PAGINA SPECIALA - BURUIANA AMBROZIA

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

  

SITUATIA AMENAJARILOR HIDROENERGETICE IN JUDETUL GORJ

   PROIECTE APM GORJ:

1. Noi materiale de construcţii obtinute prin reciclare eco-sustenabilă a deşeurilor industriale" - 2011 - 2014

2. Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in RO SCI Nordul Gorjului de Vest, in Judetul Gorj  - 2012 - 2017

3. Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort - 2013 - 2015

4.PROPUNERE PROIECT POIM

 

ARII NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL GORJ:
PARCURI Nationale:
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Parcul National Defileul Jiului
SCI NATURA 2000:
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de Vest
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de EST
Aria naturala protejata Coridorul Jiului
Aria naturala protejata Parang
Aria naturala protejata Prigoria-Bengesti
Aria naturala protejata Raul Gilort
Aria naturala protejata Raul Motru

 

 

“InfoCons – protectia consumatorilor”

 

ANUNT

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj anunta publicul interesat ca in perioada 24.12.2015– 02.01.2016 nu se mai fac incasari de numerar.