Pentru vizualizarea informaţiilor anterioare datei de 27 Octombrie 2014, vă rugăm accesaţi pagina:
http://apmgj-old.anpm.ro

ANUNT - Operatorii economici - obligați să obțină viza anuală pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu

  

Programul "CASA VERDE" 

SITUATIA AMENAJARILOR HIDROENERGETICE IN JUDETUL GORJ

   PROIECTE APM GORJ:

1. Noi materiale de construcţii obtinute prin reciclare eco-sustenabilă a deşeurilor industriale" - 2011 - 2014

2. Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in RO SCI Nordul Gorjului de Vest, in Judetul Gorj  - 2012 - 2017

3. Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort - 2013 - 2015

4.PROPUNERE PROIECT POIM

 

ARII NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL GORJ:
PARCURI Nationale:
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Parcul National Defileul Jiului
SCI NATURA 2000:
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de Vest
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de EST
Aria naturala protejata Coridorul Jiului
Aria naturala protejata Parang
Aria naturala protejata Prigoria-Bengesti
Aria naturala protejata Raul Gilort
Aria naturala protejata Raul Motru

 

 

ANUNT

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj anunta publicul interesat ca in perioada 24.12.2015– 02.01.2016 nu se mai fac incasari de numerar.


  • Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 710 Bîlteni “ amplasat în comuna Bîlteni, sat Bîlteni, extravilan, judeţul Gorj – titular S.C. OMV PETROM S.A.
  • ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ” Construire hală (depozit, producție, birouri) anexă, împrejmuire ”
  • S.C. MINACARGOTUR S.R.L. - AMPLASARE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI MOBILĂ , MAGAZIN PROPRIU , TOTEM
  • Conductă de aducțiune gaze sonda 216 Bibești și Grup facilități de suprafață Bibești
  • Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu A.P.M. Gorj pentru proiectul „Reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemului de canalizare în localitatea Vârţ”
  • Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu A.P.M. Gorj pentru proiectul „Regularizare râu Amaradia pe tronsonul Bustuchin – Melinești, județul Gorj pe raza localității Hurezani
  • AMENAJARE INCINTĂ , CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE SI CLĂDIRE PARTER ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI MAGAZIN ALIMENTAR ȘI SPAȚII COMERCIALE ADIACENTE , propus a fi amplasat în comuna Bustuchin , sat Bustuchin , jud Gorj , titular S.C. BBE AUTO 85 S.R.L.
  • Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „Refacere și consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale (DC 22D – 1,8 km) și 8 podețe (1 pe DC 22B, 1 pe DS 4, 2 pe DV 37, 2 pe pârâul Taraia), 1 pe DV 4, 1 pe DV 36”, amplasament intravilanul comunei Polovragi, satele Polovragi și Racovița, judeţul Gorj Titular: COMUNA POLOVRAGI
  • Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „Extindere alimentare cu apă comuna Bălești, sursa Tălpășești, județul Gorj”, amplasament extravilanul comunei Bălești, judeţul Gorj Titular: U.A.T. COMUNA BĂLEȘTI