ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere faptul că resursele software aferente aplicațiilor specializate de mediu sunt limitate, ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci când sunt foarte multe conexiuni simultane, în vederea eficientizării activității de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se realizeze după următorul calendar:

LCP + Inventare Locale Ambalaje + Statistica Deșeurilor Uleiuri + Electrice COV

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28 februarie - 06 martie 2022

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie - 06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

7-20 februarie 2022

28 martie - 03 aprilie 2022

04-10 aprilie 2022

 

ANUNT

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj nu are atributii in implementarea Progamului Casa Verde Fotovoltaice.

Pentru detalii privind acest program, va rugam sa va adresati Administratiei Fondului pentru Mediu.  www.afm.ro

VIZA ANUALA

       A FOST APROBATĂ PROCEDURA PRIVIND VIZA ANUALA pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu. În data de 11 iunie 2020 s-a aprobat Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 495.Conform art. 4 al Ordinului nr. 1150/11.06.2020, actul normativ va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare. Ordin MMAP nr. 1150/27.05.2020 Procedura aplicare viza anuala

Anexa 1-OM1150- solicitare

Anexa 2-OM1150- declaratie

Pentru vizualizarea informaţiilor anterioare datei de 27 Octombrie 2014, vă rugăm accesaţi pagina:
http://apmgj-old.anpm.ro

PAGINA SPECIALA - BURUIANA AMBROZIA

INFORMAȚII PRIVIND Coronavirusul COVID-19

ANUNȚ IMPORTANT!

          Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, APM GORJ implementează următoarele măsuri:

Dezbaterile publice/consultarea publicului interesat se realizeaza în format electronic (documentația supusă dezbaterilor va fi postată pe site-ul agenției cu informarea prin anunț public postat tot pe site-ul agenției și pe site-ul titularului, UAT-urilor etc, comentariile/observațiile publicului vor fi primite în format electronic prin e-mail.

Depunerea fizică a documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. 

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

 • Pentru depunerea documentațiilor pe mail : office@apmgj.anpm.ro
 • Pentru depunerea documentațiilor prin poșta:      
 • AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ
 • Str. Unirii,nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143
 • E-mail: office@apmgj.anpm.ro;
 • Pentru relații suplimentare puteți suna la numerele de telefon:
 • Tel. 0253-215384; 0253/217156
 • Fax 0253-212892
 •  pentru consultanța privind emiterea actelor de reglementare - telefon: 0253-217156.
 • Avem rugamintea să transmiteți documentațiile complete, conform informațiilor de pe site-ul APM GORJ, secțiunea Reglementări: http://apmgj.anpm.ro/web/apm-gorj/reglementari

Totodată, vă asigurăm că instituția noastră va trata cu seriozitate și promptitudine toate solicitările primite on-line sau prin poștă, respectând termenele procedurale, conform legislației în vigoare.

- Pentru operaţiunile de încasare - acestea se vor face numai prin instrumente de plată bancare (O.P.) 

PLATA TARIFELOR DE MEDIU SE FACE IN CONTUL:RO31TREZ3365032XXX002006, DESCHIS LA TREZORERIA TG-JIU, CIF: 4448180

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon sau email.

Compartimentul Relaţii Publice 

 • relatii.publice@apmgj.anpm.ro

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii:

 • reglementari@apmgj.anpm.ro
 • controlul.conformarii@apmgj.anpm.ro

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare:

 • monitorizare@apmgj.anpm.ro
 • baze_de_date@apmgj.anpm.ro
 • laborator@apmgj.anpm.ro

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu:

 • arii.protejate@apmgj.anpm.ro
 • deseuri@apmgj.anpm.ro

Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane:

 • buget.finante@apmgj.anpm.ro
 • juridic.resurse_umane@apmgj.anpm.ro

 

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

  

SITUATIA AMENAJARILOR HIDROENERGETICE IN JUDETUL GORJ

   PROIECTE APM GORJ:

1. Noi materiale de construcţii obtinute prin reciclare eco-sustenabilă a deşeurilor industriale" - 2011 - 2014

2. Managementul conservativ al habitatelor 4070* si 9260 in RO SCI Nordul Gorjului de Vest, in Judetul Gorj  - 2012 - 2017

3. Managementul siturilor Natura 2000 Prigoria-Bengesti si Raul Gilort - 2013 - 2015

4.PROPUNERE PROIECT POIM

 

ARII NATURALE PROTEJATE DIN JUDETUL GORJ:
PARCURI Nationale:
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei
Parcul National Defileul Jiului
SCI NATURA 2000:
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de Vest
Aria naturala protejata Nordul Gorjului de EST
Aria naturala protejata Coridorul Jiului
Aria naturala protejata Parang
Aria naturala protejata Prigoria-Bengesti
Aria naturala protejata Raul Gilort
Aria naturala protejata Raul Motru

 

 

ANUNT

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj anunta publicul interesat ca in perioada 24.12.2015– 02.01.2016 nu se mai fac incasari de numerar.