RAPORT DE MONITORIZARE A PJGD- ANUL 2022

DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE APLICATIA AMBALAJE - DATE AFERENTE ANULUI 2022

LISTA OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZATI SA DESFASOARE ACTIVITATI DE COLECTARE SI TRATARE A VEHICULELOR SCOASE DIN UZ

Anunț important - sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

Anunț important

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.


AUTORIZATII COLECTARE DESEURI si AUTORIZATII RECICLATORI

RAPORT DE MONITORIZARE pentru PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL GORJ anul 2021

PLAN DE MONITORIZARE A PJGD ANUL 2021

RAPORT DE MEDIU pentru PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL GORJ, 2019 - 2025

ORDIN nr 140 din 2019 privind elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor

Legea nr 31 din 2019 gestionarea deseurilor de ambalaje

Chestionare pentru colectarea datelor şi informatiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor

În vederea colectării datelor şi informaţiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2011 se folosesc cele cinci tipuri de chestionare utilizate pentru colectarea de date, după cum urmează:

Adresa privind raportarea datelor -generarea si gestionarea deseurilor pentru anul 2012

  • GD_COLECTARE_TRATARE_2011 - date furnizate de operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu deşeuri şi activităţi de colectare şi dezmembrare a deşeurilor
  • GD_NĂMOL_2011 - date furnizate de operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale, conform cerinţelor Ordinului comun nr. 344/708 din 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
  • GD_TRAT_2011 - date furnizate de operatorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor
  • GD_MUN_2011 -  date furnizate de operatorii de salubritate
  • GD_PRODDES_2011 - date furnizate de generatorii de deşeuri

În conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002, operatorii economici au obligaţia transmiterii către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului a datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor, centralizate anual şi sunt rugaţi să utilizeze formatele electronice ale chestionarelor pe care le vor completa, tipări, semna, ştampila şi depune la APM GORJ.

Termenul de transmitere la APM Gorj a chestionarelor completate de operatorii economici va fi cel târziu


15.04.2014


CHIMICALE