Back

ANUNŢ PUBLIC -S.C. PRO AUTO LOGISTICS S.R.L.

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului PUZAmplasare pensiune zona Râncaîn comuna Baia de Fier ,zona  Rânca- Corneşu Mare,  judeţul Gorj , titular S.C. PRO AUTO LOGISTICS S.R.L.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu poate fi consultată în zilele de luni-joi între orele 9-16 şi vineri între orele 9-13 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării .