Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire staţie ITP,propus a fi amplasat în municipiul Tg-Jiu, str. Narciselor, nr. 10, judeţul Gorj titular SC PROSPER SRL din municipiul Tg-Jiu, str. Lalelelor, nr. 1, judeţul Gorj

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmgj.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.02.2011.