Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM GORJanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:                  ”Construire spălătorie auto şi vulcanizare”, propus a fi amplasat în: com. Drăguţeşti,sat Dâmbova, jud Gorj,  titular  POPESCU OLIMPIU CONSTANTIN.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din mun. Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apm.ro

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.10.2010