Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare înlocuire conductă ţiţei ? 6 5/8 Parc 3 Bâlteni – Parc 14 Ţicleni

Agenţia  pentru protecţia mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi  evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Înlocuire conductă ţiţei ? 6 5/8  Parc 3 Bâlteni – Parc 14 Ţicleni” ,

propus a fi amplasat în comuna Bâlteni, sat Bâlteni, extravilan , judeţul Gorj,titular S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti  -ASSET II OLTENIA.

 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din ..mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de. 30.09.2010