Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare LUCRĂRI DE DESFIINŢARE GOSPODĂRIE DE COMBUSTIBIL CT4 LUCRĂRI DE DESFIINŢARE GOSPODĂRIE DE COMBUSTIBIL CT1

APM GORJanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectele:                  “LUCRĂRI DE DESFIINŢARE GOSPODĂRIE DE COMBUSTIBILCT4” şi „LUCRĂRI DE DESFIINŢARE GOSPODĂRIE DE COMBUSTIBIL CT1”, amplasate în: com. Mătăsari, sat Mătăsari, jud Gorj,  titular  Primăria Mătăsari.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din mun. Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apm.ro

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.10.2010