Back

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu (titularul proiectului

S.C. MINGRADATO S.R.L.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de foraje şi excavări necesare pentru proiectarea şi deschiderea exploatărilor de carieră Bistriţa –Văratic -Vâja “ amplasat în extravilanul comunei Peştişani, sat Gureni, judeţul Gorj.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului..Gorj din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.74, în zilele de luni - vineri, între orele 9 -14., precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgj.anpm.ro

 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului..Gorj din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.74, până la data de 21.10.2010 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).