Back

CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC HOTELIER CU PISCINĂ EXTERIOARĂ, INTERIOARĂ ȘI SPA S+P+MEZANIN+3E+ET TEHNIC RETRAS” propus a fi amplasat in oraș Novaci, str. Rânca, nr. 188A, județul Gorj, titular SC INDICONTOMAT SERV SRL prin Rosu Claudia

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC HOTELIER CU PISCINĂ EXTERIOARĂ, INTERIOARĂ ȘI SPA S+P+MEZANIN+3E+ET TEHNIC RETRAS” propus  a fi amplasat in oraș Novaci, str. Rânca, nr. 188A, județul Gorj, titular SC INDICONTOMAT SERV SRL  prin Rosu Claudia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.