Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „ Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei de roci granitice din perimetrul Pleşa 2”  amplasat în extravilanul oraşului Bumbeşti -Jiu, titular al proiectului S.C. AMIG IMPEX S.R.L., 

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul S.C. AMIG IMPEX S.R.L. , comuna Schela , sat Gornăcel, între orele 1000 -1400

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primăriei Bumbeşti –Jiu, în data de 03.02.2011 începând cu orele 1600

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/ observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, până la data de 03.02.2011